Sabtu, 09 April 2011

PEMIMPIN BARU, NUANSA BARU

Alhamdulillah....
kiranya itu kalimat yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana bahagianya kami, karena kami IPM Ranting SMP 'Aisyiyah Muhammadiyah 3 Malang telah dapat menjalankan amanah yang dibebankan kepada kami selama periode 2010-2011...
and....
there are, the new leaders of IPM SMP 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH 3 MALANG....
KETUA : RETNO SETYO WULANDARI
WAKIL KETUA : MIFTAHUL ULUM

SEKRETARIS : ELIYA WIDIANA PUTRI
WAKIL SEKRETARIS : MUHAMMAD NIZAR

BENDAHARA : UMMU AIMAN RAJAB
WAKIL BENDAHARA : BURHANUDDIN

BIDANG PENGKADERAN
KETUA : BAYU BINTANG PRADANA
ANGGOTA : MUHAMMAD SUBEKTI
ERVINA ELLYSA RAHMAN
BIDANG KAJIAN DAKWAH ISLAM
KETUA : SYAMSUDIN RENDANG KENI
ANGGOTA : SYAMSUL ARIFIN
BIDANG PENGKAJIAN ILMU PENGETAHUAN
KETUA : MUHAMMAD YAHYA ISMAIL
ANGGOTA : SITI LINDA SARI
HAIDAR AHMAD ZUHDI
BIDANG APRESIASI SENI KEBUDAYAAN
KETUA : RENDY PRASETYO
ANGGOTA : DEA ANURADA RPL
ERFAN ADI SAPUTRA
BIDANG E-MADDING
KETUA : ZULFIKAR ALI WAKHID
ANGGOTA : HERYANTO
ARIANI AMBARWATI
ERI HERAWATI
ELVIRA ADINDA PUTRI

congratulation my brother....
i hope Allah always help you are to do this amanah....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar